Privacy Statement

Algemeen

Ibc hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en/of bezoekers van haar website gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Om toegang te krijgen tot persoonlijke pagina’s van deze website of om informatie aan te vragen is het echter noodzakelijk om als klant en/of bezoeker uw gegevens achter te laten zodat ibc u optimaal van dienst kan zijn. Op het moment dat u gegevens op de website van ibc achterlaat, stemt u automatisch in met dit Privacy Statement. Ibc zal uw gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat in het bijzonder informatie over de doelen die ibc bij de verwerking van (persoons-)gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van zogenaamde cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Doeleinden van gegevensverwerking

Ibc verzamelt en verwerkt gegevens over klanten van ibc en/of bezoekers van deze website ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u producten en diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen. Ibc vertrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ibc zorgt ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Cookies

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt Ibc voor verdere optimalisering van en communicatie over producten en diensten van ibc. Om u bij het bezoek aan de website van ibc te kunnen herkennen, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kunt u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Deze cookies gebruikt ibc ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van de website.

Uitoefening van rechten

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van (persoons)gegevens die u eerder aan ibc via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster via officemanagement@ibc.nl of per post aan ibc, Akerstraat 113, 6417 BL Heerlen. Ook kunt u ibc per e-mail of brief op deze adressen laten weten dat u in algemeenheid geen prijs stelt op aanbiedingen van of informatie over producten en diensten van ibc. Indien u zich eerder hebt aangemeld voor ibc nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Internetsites van derden

Op de website treft u een aantal links aan naar websites van andere organisaties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, is ibc niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van dergelijke sites en het gebruik van uw (persoons-)gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Deze kunnen afwijken van de voorwaarden die ibc hanteert.

Wijzigingen

Ibc behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

ibc | juni 2016