In de huidige economische achtbaan willen werkgevers steeds sneller hun nieuwe medewerkers inzetbaar hebben. Collega’s en leidinggevende hebben steeds minder tijd voor een gedegen inwerktraject. De extra aandacht welke gevraagd wordt, voor veranderende wet- en regelgeving, zal hier zijn effect op hebben. Deze dynamiek vraagt dat nieuw personeel vanaf de eerste dag volledig mee moet kunnen werken. Dat geldt steeds meer voor medewerkers in de functie adviseur bij lokale Rabobanken.

IBC instroomprogramma

Het IBC instroomprogramma is een intensief en efficiënt programma waarbij startende of ervaren bankmedewerkers worden opgeleid tot zelfstandige en gecertificeerde adviseurs. Centraal in het programma staat de competentie ‘zelfstandigheid’, oftewel ‘eigenaarschap’. Wij geloven er in én hebben de ervaring dat de opgedane kennis en vaardigheden geborgd worden. De wil, de gedrevenheid, de motivatie, de professionaliteit dient bij de cursist te liggen, net zoals dat op de werkvloer ook wordt verwacht. Wij leren ze het toepassen van de kennis, vaardigheden en de systemen in de praktijk. Door samen te leren, te presenteren en te doen!

De trainers en hun rol

Gedurende 4 weken zullen de trainers uw cursist optimaal begeleiden. Het betreft trainers uit het werkveld met gedegen Rabobank ervaring. Hierdoor zijn ze in staat u medewerker op te leiden voor de toekomst. Naast het begeleiden van de cursisten in het succesvol afronden van de vereiste e-learnings en Wft`s (Module basis en schadeverzekeringen) brengen we het systeemgebruik bij. Tijdens diverse workshops is er aandacht voor de online klantbediening, omgaan met weerstanden, gesprekstechnieken en drijfveren van de cursist en de klant. Er wordt tijdens de training veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en met herhaling in verschillende vormen. We verbinden de theorie met de praktijk zodat de cursist sneller resultaat behaald.

Coaching on the job

In de laatste week van de training krijgt iedere cursist 4 sessies van ieder 2 uur met daarin coaching on the job. Aan de hand van de stapsgewijze coaching on the job coaching is u nieuwe medewerker klaar voor de toekomst als adviseur binnen u bank.

Voordelen van het programma

  • Externe, ervaren begeleiding, waardoor er geen belasting is op de bestaande bezetting
  • Professionele trainers met gedegen Rabobank ervaring
  • Continue begeleiding met verhoogd resultaat.De nieuwe medewerkers worden intensief begeleid en gecoached, al tijdens het kennisdeel worden de eerste kennismakingsgesprekken gevoerd. Hier wordt de basis gelegd om de medewerkers in het praktijkgedeelte niet alleen te coachen op vaardigheden, maar ook op een stuk competenties en werkbeleving. Door dit vroegtijdig in kaart te brengen worden de medewerkers bewust gemaakt van hun eigen krachten en valkuilen. Hiermee wordt het leerproces effectiever en zal er tijdens de coaching on the job gespiegeld en teruggegrepen worden, om zo de werkbeleving en de ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast is er veelvuldig contact met de leidinggevenden van de medewerkers om de voortgang te delen en het gestarte ontwikkeltraject te borgen, ook nadat de cursus is afgerond.
  • Examen trainingen
  • Theorie vertaald naar praktijk. Door de coaching on the job, zullen de medewerkers ook vaardig worden op de bank eigen applicaties en gewend raken met het klantencontact. Een voorwaarde om tot een passend advies te komen, welke aansluit op de behoeften van de klant, is de gespreksvaardigheid. Dit is de absolute sleutel van elke adviseur. Daarvoor besteden wij hier veel aandacht aan, zonder de persoonlijke krachten van de medewerker uit het oog te verliezen. De personen die het klantencontact aangaan en de professionaliteit waarmee zij dat doen, is een van de krachten van de Rabobank.
  • Medewerkers sneller inzetbaar
  • Medewerkers werken volgens visie 2016/2020. In de veranderende markt en daarmee de veranderende behoeften van de klanten, is het voor een veelvoud van de klanten vaak onbekend op welke manier zij kunnen bankieren, en hoe zij service kunnen krijgen van hun Rabobank. Daarom is een belangrijk element van ons programma de medewerkers te leren, om klanten te begeleiden naar een Multichannel klantbediening. Elk klantcontact weer opnieuw zoeken naar de meest passende oplossing voor die klant, welke aansluit bij de behoeften van de klant. Niet alleen door het aanbieden van de juiste productenmix maar ook de klant te helpen bij het kiezen van het juiste kanaal.
  • Voorsprong in online kennis, Siebel gebruik en Procesweb.

Duur en locatie

Het programma duurt 4 weken en vind plaatst op de lokale bank zelf. De cursist zal zowel virtuele als face to face begeleid worden. De virtuele begeleiding maakt het mogelijk om persoonlijke aandacht te geven en meer aanwezigheid te creëren in de 4 weken van het programma.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Bas Kolkman                                      b.kolkman@ibc.nl              +31 (0)6 12 06 48 19