Samen succesvol 
met menselijke maat

play-button-filmpje-ibc-story-blok-1

Mensen helpen bij het realiseren van hun ambitie. Dat is de missie van ibc. Daarom werken wij mét en vóór mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Mensen die vanuit hun persoonlijke kracht acteren en samen succesvol willen zijn.

Samen betekent; in partnership met u en uw collega’s. Succesvol betekent voor ons; het realiseren van duurzame waarde voor àl uw stakeholders. Met de menselijke maat betekent dat we mensen, u en uw medewerkers, hierbij steeds zien als de drijvende kracht. Succesvolle organisaties zijn organisaties waar mensen hun talent willen gebruiken, willen leren en willen groeien in hun professionele leven.

Ibc werkt graag en hard met u mee. Altijd met de menselijke maat. Wij helpen u bij het omzetten van ambitie in succes door middel van:

 • Samen succesvol veranderen
 • Samen succesvol ontwikkelen
 • Samen succesvol versterken
 • Samen succesvol verjongen

Dit doen wij aan de hand van het ibc impact model, een model gebaseerd op 15 jaar pragmatische kennis en ervaring.

Samen succesvol 
veranderen
 • Is uw organisatie succesvol in de ogen van uw klanten, van uw medewerkers en van uw aandeelhouders?
 • Hoe duurzaam is uw toegevoegde waarde eigenlijk?
 • Wat zijn de gewenste onderscheidende talenten van de mensen die werken in uw organisatie, nu en in de toekomst?

Samen met de adviseurs van ibc gaat u op zoek naar de antwoorden op deze vragen en legt u deze vast in de strategie voor uw organisatie. Een strategie die pas succesvol is als deze wordt vertaald in alle geledingen van de organisatie en mensen samen in beweging brengt. Mensen die in beginsel allemaal succesvol willen zijn. Binnen hun eigen werkomgeving als individu, maar ook als onderdeel van een succesvolle organisatie. In de visie van ibc staan hierbij de elementen van leren, groei en verandering centraal. Zo krijgt de strategie een menselijke maat en wordt deze de drijvende kracht in uw organisatie.

Bij de start van een veranderprogramma voorziet ibc u van een adequaat verzilverplan dat aangeeft op welke wijze de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat u weet dat de investering loont!

logo-lees-meer

Samen succesvol 
ontwikkelen

leiderschaps-
programma's

button-de-wasstraatbutton-de-zesdaagse

 • Uw organisatie is succesvol, maar is uw organisatie ook klaar voor de toekomst?
 • Zijn uw mensen up-to-date en blijven ze zich continue ontwikkelen?

De wereld om ons heen wordt steeds dynamischer en vraagt een steeds hogere responsiviteit, flexibiliteit, variëteit en vitaliteit van uw organisatie. Het individuele én collectieve aanpassingsvermogen van uw mensen bepaalt duurzaam succes. Zowel op organisatieniveau, op teamniveau als op persoonlijk niveau.

ibc biedt een breed scala aan ontwikkelprogramma’s waarin mensen kunnen werken aan het versterken van hun eigen talenten, van de teams waarvan ze deel uitmaken en van hun organisatie. De ambitie en koers van de organisatie is voor ons altijd leidend. Samen met u brengen wij de gewenste expertise en ervaring in kaart, maar ook kenmerken op het gebied van professionele effectiviteit, persoonlijke drijfveren en energie. Met dit programma, op maat en met de menselijke maat, gaan we op zoek naar optimaal samenspel tussen individuele ontwikkeling en de beoogde ontwikkeling op team- en organisatieniveau.

logo-lees-meer

Samen succesvol 
versterken
 • Is uw organisatie nog niet ingericht voor de implementatie van verandering?’
 • Zoekt u versterking om een veranderproces in gang te zetten?
 • Heeft u tijdelijk behoefte aan extra specialistische kennis en kwaliteit?

Onze strategische adviseurs helpen u bij het bepalen van de richting van uw organisatie en het prioriteren van uw speerpunten. Onze changemanagers helpen u bij de implementatie van de veranderprojecten, veelal in de rol van programmamanager of projectmanager. Een cruciale rol speelt het project management office (PMO). Het PMO vormt het cement van elke veranderorganisatie op gebied van communicatie, informatie, financiën en planning. Onze young professionals vervullen deze rollen met enthousiasme, energie en expertise.

ibc kan daarnaast ook specialisten leveren die uw lijnorganisatie versterken op de expertisegebieden marketing, communicatie, procesmanagement, ICT, finance, control en HRM. Specialisten die beschikken over relevante expertise en ervaring in het bank- en verzekeringswezen, de industrie, de food- en agribusiness en de non- profit sector.

Samen succesvol 
verjongen
 • Slaagt u erin om jonge getalenteerde mensen te werven, te ontwikkelen en vooral te behouden voor uw organisatie?
 • Benut uw organisatie het volledige groeipotentieel van haar young professionals?

De behoefte aan technisch en intellectueel talent wordt steeds groter. Daarom is het van strategisch belang de aanwas en het behoud van jonge, getalenteerde mensen te stimuleren. Door te participeren in het Talent for Management programma kan ibc u helpen bij het verjongen van uw organisatie. Dit is een gedegen tweejarig traineeship voor Young Professionals, waarbij wij zorg dragen voor ontwikkeling en opleiding en u profiteert van de tijdelijke inzet van Young Professionals in uw organisatie. Met een brede en vernieuwende kijk op uw business voegen zij direct duurzame waarde toe.

Heeft uw organisatie zelf jonge academici in loondienst? ibc biedt ook uw eigen young professionals de mogelijkheid om te participeren in de open ontwikkelprogramma’s van Talent for Management.

logo-lees-meer